انجام پروژه های مهندسی صنایع

انجام پروژه های مهندسی صنایع توسط تیم حرفه ای متشکل از بهترین دانشجویان سراسر کشور ، انجام پروژه و شبیه سازی مقالات با نرم افزار های تخصصی رشته صنایع مانند :

 • Gams
 • Minitab
 • Spss
 • Lingo
 • Excel in IE
 • MSproject
 • P6

تدریس خصوصی مباحث مهم درسی رشته صنایع مانند :

 • Metahuristics
 • Lagrangian Relaxation
 • Benders Decomposition
 • Robust Optimisation
 • Fuzzy Optimisation

 

برای سفارش پروژه خود اینجا کلیک کنید.