تعرفه تدریس خصوصی

تعرفه تدریس خصوصی برای پایه های مختلف تحصیلی به صورت زیر می باشد:

 • دبیرستان
 • ۳۰ هزار تومان
 • برای آمادگی امتحانات پایان ترم
 • آمادگی برای کنکور
 • از سطوح پایه تا بالا
 • درخواست تدریس
 • کارشناسی
 • ۳۵ هزار تومان
 • برای آمادگی امتحانات پایان ترم
 • آمادگی برای کنکور ارشد
 • از سطوح پایه تا بالا
 • درخواست تدریس
 • کارشناسی ارشد
 • ۴۰ هزار تومان
 • برای آمادگی امتحانات پایان ترم
 • آمادگی برای کنکور دکتری
 • از سطوح پایه تا بالا
 • درخواست تدریس

هزینه های فوق برای یک جلسه تدریس خصوصی تک نفره است و درصورتی که تعداد بیش ار یک نفر باشد ، به ازای هر نفر اضافه ۲۰ درصد به هزینه های بالا اضافه می شود. حداکثر تعداد نفرات ۳ نفر است.


در تدریس خصوصی مستمر، با توجه به تعداد جلسات، با نظر مدیریت، درصدی تخفیف منظور می گردد.


چنانچه مدیران مدارس و دبیرستان ها قصد تشکیل کلاس های خصوصی و تقویتی برای دانش آموزان مدرسه یا دبیرستان را داشته باشند، با توجه به تعداد جلسات، تخفیف متناسبی منظور می گردد.