همکاری با ما

جهت انجام پروژه های دانشجویی و همکاری با ما در این زمینه لطفا فرم قرار داده شده را به دقت تکمیل کنید و در قسمت رزومه خود ، توانمندی های نرم افزاری و درسی خود را بیان کنید.

فرم درخواست همکاری با دانش پروژه

لطفا اطلاعات تماس و سوابق تحصیلی و مهارت های نرم افزاری خود را به درستی وارد کنید.

لیست مهارت های نرم افزاری و دروس تخصصی

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 5 MB با فرمت PDF

لطفا صبر کنید