همکاری با ما

جهت انجام پروژه های دانشجویی و همکاری با ما در این زمینه لطفا فرم قرار داده شده را به دقت تکمیل کنید و در قسمت رزومه خود ، توانمندی های نرم افزاری و درسی خود را بیان کنید.

 

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۳ MB

لطفا صبر کنید