سفارش پروژه جدید

برای ثبت پروژه خود فرم زیر را به دقت پر کنید تا پروژه شما بررسی شده و با شما تماس گرفته شود.

اگر به هر دلیلی قادر به ثبت پروژه از طریق این فرم نشدید ، اطلاعات خواسته شده را به آدرس ایمیل daneshprojeh@gmail.com ارسال کنید.

مثلا برق قدرت

مثلا MATLAB

مثلا 10 روز یا 21 دی

بیان کنید که در این پروژه چه میخواهید و جزئیات را به طور کامل مشخص کنید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 8 MB

لطفا صبر کنید